Zespół

Psycholog Agnieszka Pietrzyk

 

 Agnieszka Pietrzyk-Dąb

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną – psychoterapeutą, absolwentką Całościowego Szkolenia specjalizacyjnego z  Psychoterapii Integratywnej Systemowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, który jest członkiem European Association for Psychotherapy EAP oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Doświadczenie zdobywałam w placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną: na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu im. L. Rydygiera, w placówkach Monaru, poradniach: rodzinnej, psychologiczno-pedagogicznej i uzależnień. Pracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Od wielu lat prowadzę cenioną przez pacjentów praktykę psychoterapeutyczną/konsultacyjną w Katowicach a także online dla Polaków na emigracji.

Posiadam rekomendacje Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje i biorę udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Moja praca z pacjentami podlega superwizji aby stosować najskuteczniejsze rozwiązania i zapewniać pacjentom najlepszą opiekę z możliwych.

Ukończyłam szkolenia z:

Brałam także udział w:

 

Zespół psychoterapeutów wspólpracujących w gabinecie:

 

 

Izabela Witkowicz

 

 

 

IMG_4844aaaa

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią osób dorosłych. W kontakcie z pacjentem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na poczuciu akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa, gdyż wierzę, że relacja taka ma wielką wartość terapeutyczną. Stanowi również niezbędną i solidną podstawę do współpracy opartej na zaufaniu i zaangażowaniu. Pracuję w modalności psychodynamicznej. Celem mojej pracy jest doprowadzenie do trwałych zmian w sposobie przeżywania i funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach życia, z którymi ma trudność. To pacjent przynosi siebie, swoje potrzeby, konflikty, problemy i wspólnie ustalamy co jest źródłem trudności i w jakim kierunku będziemy zmierzać. Duże znaczenie ma dla mnie etyka, dlatego w swojej pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Dbając o jakość moich usług poddaję się regularnej superwizji.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością w Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Zdrowia i Jakości Życia. Obecnie kształcę się w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szkolenie to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach zarówno w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak i na Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych dla dorosłych i dla dzieci.

Aktualnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Zapraszam do kontaktu w ramach Gabinetu Psychoterapii.

 

Paulina Wziątek   

Zdjęcie Paulina Wziątek

Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie, Poradni Rodzinnej w Katowicach, a także Miejskim Przedszkolu w Katowicach.

Swoje umiejętności praktyczne w kontakcie z klientem zdobywałam m.in. na Młodzieżowym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracując w szkołach podstawowych, przedszkolach, oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w województwie śląskim, gdzie pracowała z dziećmi oraz ich rodzinami.

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się terapią depresji,             zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości czy nerwic.

Biorę udział w wielu kursach i szkoleniach obejmujących prowadzenie diagnozy i terapii za pomocą nowoczesnych narzędzi, metod wspierających proces uczenia się, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania samodzielności i zaradności u dzieci oraz terapię osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W pracy z klientem przestrzega Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Prowadząc terapię kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta, zasadą braku oceny, dba o przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz o atmosferę sprzyjającą pracy nad sobą.

 

 

Agnieszka Lipińska

twarz

 

 

Wykształcenie zdobyłam studiując i odbywając liczne kursy, ale moja wiedza płynie przede wszystkim z praktyki – pracy z ludźmi.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na specjalności klinicznej.

Następnie kształciłam się na studiach podyplomowych:

Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”

Ukończyłam też kursy:

Odbyłam następujące staże:

Następnie rozpoczęłam pracę na etacie na stanowisku psychologa. Swoje pierwsze samodzielne kroki stawiałam w Szpitalu w Żyrardowie a następnie w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w latach 2009 – 2015.

Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Oferuję konsultacje i psychoterapię indywidualną online/skype w języku polskim.

 

Marzena Zubała

Marzena Zubała jpg

 

 

Jestem absolwentką pedagogiki ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Śląskim oraz psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.  Obecnie pozostaje w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyłam staże zawodowe w:

Uczestniczyłam w szkoleniach dla profesjonalistów, między innymi:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

 

Umów się na konsultacje

mgr Agnieszka Pietrzyk

psycholog, psychoterapeuta

Kliknij tutaj